Plast

Professionell återvinning

Plast

Professionell återvinning

Plast består främst av makromolekyler och har olika egenskaper beroende av valt material och tillverkningsmetoder. Sådana egenskaper är temperaturbeständighet, formbarhet, hårdhet, elasticitet och brotthållfasthet.

Inom 65 år (1950 – 2015) tillverkades runt 8,3 miljarder ton plast över hela världen – detta är ca 1 ton plast per person av världsbefolkningen. Desto viktigare är det därför med ansvarsfull användning som alltid bör börja och sluta med återvinning.

HDPE

HDPE står för High Density Polyethylen och tillhör gruppen polyolefiner.

Typiska egenskaper är hög syrafasthet, stabilitet och motståndskraft.

Men HDPE börjar smälta vid temperaturer kring 125 °C, vilket är en relativt låg smältpunkt för plaster.

Vi möter HDPE varje dag i form av hushållsapparater, trädgårdsmöbler och leksaker. Även fat och oljetankar består av det mångsidiga plastmaterialet.

LDPE

LDPE står för Low Density Polyethylen. Även denna typ av plaster tillhör gruppen polyolefiner.

På grund av sin temperaturbeständighet (-40 °C till 95 °C) är LDPE mycket praktiskt i vardagen.

Materialet används ofta till förpackningsmaterial, men även den tyska ”gula säcken” består av LDPE-folie.

Eftersom LDPE-folie kan återvinnas mycket enkelt, anser vi det vara vår skyldighet att genom vår handel bidra till utvinning av returgranulat.

PET

Polyetentereftalat, förkortad PET, är en termoplastisk plast i gruppen polyestrar.

PET:s smältpunkt är ca 250 °C. I vatten är den praktiskt taget olöslig.

Tyvärr har vi alla sett bilderna på otroliga mängder PET-flaskor i vår planets oceaner. Av 300 miljoner plastflaskor som produceras varje år hamnar ca 10 miljoner i haven. För att aktivt motverka detta problem ägnar vi oss åt ansvarsfull PET-återvinning.

Vad

ska hända med all plast?

Den största delen av materialet säljer vi inom Europa, vilket även krävs av miljömyndigheterna. Våra kunder är till största delen aktörer i processindustrin. Dessa producerar returgranulat av materialet. Granulatet levereras till compounders som tillverkar slutprodukter som schampoflaskor, sopsäckar etc. Sortrena plaster exporteras till Turkiet, Hongkong, Malaysia och Indonesien. Alla våra kunder har importlicenser och är godkända som R3-anläggningar. För t.ex. sorterat material med 2 % föroreningar behöver vi en anmälan för exporten.

Kvalitet

ingår i standardnivån

Angående kvalitetsstandarder skiljer man på ”sortrena plaster” och ”sorteringskvalitet”. Sortrena plaster kan vidareanvändas direkt. Sorteringskvaliteten avser frågan om t.ex. en leverans innehåller en blandning av flera olika plastsorter eller eventuellt även främmande material som papper mm. Sådana material kan inte vidareanvändas direkt. Det måste först sorteras i olika plastsorter, papper och eventuellt skräp.

Sedan måste kvaliteten bedömas enligt färgen samt föroreningsgraden (förorenat eller inte förorenat). Vita eller transparenta plaster kan användas för att producera vita eller transparenta returgranulat. Alla andra färger kan bara användas för att producera svarta returgranulat.

Siffror

och fakta

2018 uppskattades andelen återvunna plastavfall i Europa i genomsnitt vara 42%.

I det europeiska direktivet om förpackningar och förpackningsavfall föreskrivs en återvinningsandel på 50% som mål för 2025 och på 55% som mål för 2030.

I Tyskland gäller dessutom kraven enligt den nationella förpackningslagen (VerpackG). Dessa är ännu ambitiösare och föreskriver sedan 2019 en återvinningsandel på 58,5 % för plastförpackningar. Detta krav uppfylldes 2019 med nöd och näppe. Men från och med 2022 krävs en ökad återvinningsandel på 63 %.

Transport

fackmässig & variabel

Som regel transporterar vi materialet i lastbilar med presenning eller i lastbilar med walking floor (för löst material). Om materialet ska exporteras lastas det i 40 ft high cube containrar för sjötransport.

Kontakt