Framgångsrikt på väg

TILLSAMMANS

CODE OF CONDUCT

Grundläggande värderingar för vår verksamhet

Brüning Group har infört en code of conduct som ett ytterligare steg för att tydliggöra våra högt uppsatta etiska mål för en hållfast oklanderlig affärsverksamhet.

Vår code of conduct representerar Brüning Groups fast förankrade engagemang för integritet, transparens och socialt ansvar.

Koden är tänkt att fungera som en riktlinje för alla anställda samt de individer och företag som vi gör affärer med.

Den ska säkerställa att våra dagliga handlingar följer högsta etiska standard, ge tydliga riktlinjer att lagar och förordningar följs samt att miljön skyddas på bästa sätt.

Koden återspeglar vår övertygelse om att hållbar företagsframgång endast kan frodas på en grund av uppriktigt praktiserade värderingar.

Upprättandet av en code of conduct styrker vårt mål att inverka positivt på våra affärsområden, i de branscher som vi är verksamma inom och på samhället i sin helhet.

NYHERTER

FRÅN GRUPPEN