Rens

Allt rent

Beskrivning

Grovt gallerrens från reningsverk. Drivgods från floder och andra vattendrag. Vanligtvis mycket våta och därför energifattigt avfall.

Ursprung

Avfall från vattendrag och vattenrening. Kan innehålla både de förorenande ämnena från grovfiltreringen i kommunala reningsverk och trämaterial eller avfall som filtrerats ut ur floder och andra vattendrag.

Återvinningssätt

Förbränning för energiåtervinning

Siktrester

Kontakt