Pelletsindustri

Efterfrågan ökar

Om träet bestod av mer än 50 % kol, skulle man rentav kunna försöka att pressa det till diamanter. Men nu blir det pellets, små rådiamanter inom träbränslen.

Basmaterialet alltså trä – torkade, obehandlade biprodukter från sågning, exempelvis sågmjöl, hyvelspån och flis, som pressas till små stavformade pellets.

Vi sköter leveransen av de nödvändiga sågbiprodukterna. Vi ser tillförlitligt till att kunden förses med råvara för problemfri pelletstillverkning. Hos oss får kunderna sågmjöl, hyvelspån eller flis i nödvändig mängd och kvalitet. 

Biprodukter från sågning >>