Jordförbättrare och täckbarkar

Organiska och naturliga

Vi levererar hela året produkter som kompost av beskärningsavfall, barkmull och torv, antingen direkt till åkrarna eller till kundens lagerplats. De organiska produkterna barkmull och kompost är värdefulla jordförbättrare för jordbruk och trädgårdsodling, på samma sätt som den rena naturprodukten torv eller också ersättningsmaterial för torv som grövre och finare träfibrer och kokosprodukter.

Barkmull

VÄRDEFULL TILLSATS

Värdefullt tillsatsämne för jord och substrat


Barkmull  >>

Uteslutande gjort av växtavfall från landskaps-, trädgårds- och parkskötsel


Kompost  >>

Kompost

Värdefullt avfall

Torv
Substrattillsatser och ersättningsmaterial för torv

det är blandningen som avgör

En ren naturprodukt

Torv  >>

 

 

Ersättningsmaterial med liknande egenskaper som torv

Substrattillsatser och ersättningsmaterial för torv  >>

Jordförbättrare av obehandlad, mald bark


Täckbark  >>

Täckbark

Skyddar marken