Frässpån

Återvinningsbar biprodukt

Ursprung

Frässpån är en biprodukt som bildas vid fräsning av stockars rotända i sågverk eller vid tillverkning av trästolpar.

Egenskaper

  • hög andel bark
  • barrträ
  • grov kornstorlek

Användning

  • förbränning
  • som täckmaterial i jordbruket

Kontakt