Sågspån

Låg dammutveckling och låg åtgång

Ursprung

Vårt sågspån är ett finkornigt material av obehandlat mjukträ. Det är siktat och avdammat.

Egenskaper

Spånen innehåller avsevärt mindre mögel och bakterier än t.ex. halm och lämpar sig därför särskilt för allergiker. Stall med spån som strö har lägre dammkoncentration i luften. Spån utmärks dessutom av låg åtgång, mycket hög absorberingsförmåga och utmärkt luktbindning.

Användning

Som strö förhindrar spån att djuren halkar. De används därför även ofta för djurtransport.

Hobelspaene-Kälber

Kontakt