Ströproduktion

Kvalitet är allt

Till produktion av högkvalitativt strö krävs förstås även bästa råvara. En avgörande faktor är att råvaran är torr. Ett annat standardkrav är att produkterna ska ha ljus färg. Dessutom behöver vissa producenter torv för tillverkning av en blandprodukt. Vi har insett att uppfyllandet av dessa kriterier är en av de viktigaste förutsättningarna för ett mångårigt partnerskap. 

Vi tillhandahåller önskade klassiska råvaror, gärna även torv. Efter sållning, avdammning och balning av materialet hos ströproducenternas anläggningar distribuerar vi därefter ströprodukten själva eller så hittar vi vår råvara i din produkt på Raiffeisens kooperativa marknader och jordbruksmarknader.