Produkter

Vår produktportfölj

Våra produkter inom bulkgods för energiutvinning är mångsidiga och kan användas flexibelt. På grund av produkternas olika egenskaper och användningsområden är det speciellt viktigt att det är proffs som väljer den passande råvaran resp. det passande bränslet. Det må handla om avfall för energiåtervinning, returpapper, plast, ströprodukter för djur, organiska jordförbättrare, bark eller flis för materialåtervinning eller termisk återvinning – oavsett vilken produkt och vilken kvalitetsnivå du behöver så uppfyller vi dina krav och ställer gärna upp med rådgivning.

Vi är din pålitliga partner för allt från köp av råvaran ända till leverans enligt önskemål. Tack vare vårt täta nätverk som täcker hela Europa erbjuder vi året runt optimal insamlings- och leveranssäkerhet. Dessutom kan vi reagera snabbt och effektivt på växlande marknadsvillkor. En stor andel av denna pålitlighet möjliggörs av vår egen logistik som levererar dina varor helt i enlighet med dina önskemål, bl.a. per walking floor lastbil eller containertåg.