Konsulttjänster

Erfarenhet möter vision

Vi har observerat marknaden i åratal och till och med påverkat den själva. Vi har ett heltäckande nät av affärspartners och uppgifter om regioner, säsongsmässiga variationer och nödvändiga mängder. Detta innebär att vi har tillgång till en enorm kunskapsreserv.

Våra konsulttjänster är främst avsedda för kraftverk. Idrifttagningen planeras noggrant ända till den sista detaljen. Då ingår genomförbarhetsundersökningar som utförs under förberedelseskedet, information om prisutvecklingar eller logistiska utmaningar. Vi delar med oss av våra kunskaper om dessa teman och bistår kraftverksägarna med rådgivning.

Förnybar energi är vår framtid. I och med energiomställningen står många kraftverksägare inför beslutet att lägga ner verksamheten eller att bygga om. 

Kunderna för våra konsulttjänster är kända energiföretag, kommuner och även privatägda kraftverk. För många är det oundvikligt att agera aktivt, och vi bistår dig i detta skede.

Kundens fördelar:

  • Vi har mångårig erfarenhet inom  materialflödeshantering av bulkgods.
  • Vi har omfattande expertkunskaper när det gäller regional distribution av biomassa.
  • Vi ger råd avseende val av bränsleblandning för nya projekt.