Torv

Basmaterial för vegetabiliska substrat

Torv är en ren naturprodukt. Det organiska sedimentet bildas i mossar, när döda växtrester utan tillförsel av luft inte kan sönderdelas helt. 

Torv har mycket goda biologiska, kemiska och fysikaliska egenskaper som spelar en roll vid produktion av ett kultursubstrat.

Målgrupp

Jord- och substratindustrin

Jordbruk och fjäderfäuppfödning

Torv

Egenskaper 

DET ÄR BLANDNINGEN SOM AVGÖR
Om ett jordlager består av 30 procent organiskt material och resten är vatten och mineraler, handlar det om torv. Torv är en råvara som kan blandas efter behov med andra komponenter för att få fram substrat med önskade egenskaper. 

EXPERTEN FÖR PH-VÄRDEN
Genom detta kan t.ex. ph-värdet anpassas efter växterna. Särskilt fruktplanteringar eller växter, buskar och trä som mår bättre i sur jord drar nytta av denna egenskap hos torven.

LAGRINGSFÖRMÅGA
I trädgården är dessutom torvens förmåga att lagra vatten en viktig egenskap. I synnerhet starkt uttorkade bladceller kan senare lagra den 15- till 30-dubbla mängden vatten.

Kvalitet och kornstorlek

  • Torv från icke-olagliga täkter
    • Svarttorv
    • Vittorv
    • Bruntorv
  • Beroende på brytningsmetod även frästorv eller sticktorv
  • Kornstorlekar: 00–10, 00–20, 00–40, 10–20, 10–40 osv.

Användning

Torv är en viktig beståndsdel i jordtillverkning och packas i säckar tillsammans med bark från sockerrör och andra material. Torv används också som strö i stall och vid fjäderfäuppfödning.

Kontakt