Avfall

Avfallshantering på enkelt sätt

Början är alltid viljan att bli av med avfallet. Så här står det i den tyska lagen om cirkulär ekonomi (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG).

Det är dessa resurser vi vill utnyttja. Oavsett om det gäller behandling och återanvändning eller energiproduktion i moderna kraftverk. Vi tar hand om våra kunders kommunala, kommersiella och industriella avfall och ser till att de återvinns på lämpligt sätt. Även för monofraktioner som gipsskivor eller spikskrot med vidhäftande trä från metallavskiljningen hittar vi rätt tillvägagångssätt. 

Alla dessa material är till för att utvinna sekundära råvaror och försörja kraftverk för sekundärbränsle eller avfallskraftvärmeverk med material. Vi hittar det passande återvinningsalternativet för i stort sett alla typer av avfall och erbjuder våra kunder en lösning som tjänst för just deras avfall.