Sågverk

Hur kan man bli av med träresterna?

Du sågar, vi hämtar resten! Oavsett om det gäller bark eller sågbiprodukter – vi garanterar att köpa året runt  – oberoende av säsong eller väderlek. Satsa på en tillförlitlig partner.

Det finns många användningsmöjligheter för produkterna. Vi levererar till återvinning i hela Europa, t.ex. till trämaterial- eller pelletsindustrin. Bark använder vi bland annat i vår egen produktion. 

Produktion

Tack vare vår anläggning för barkprodukter kan vi köpa även stora mängder bark.

Handel

Som handelsföretag har vi ett omfattande nätverk och kan utan problem köpa de sågbiprodukter som förekommer. 

Pellets