Kapvirke

Industriträrester med användningsändamål

Ursprung

Kapvirke är en industriträrest som uppstår som biprodukt vid kapning av stockar i stocksorteringar eller sågverk eller sorteringsanläggningar för sågat virke.

Egenskaper

  • färskt eller torrt
  • med eller utan bark
  • barrträ

Användning

  • kan användas för produktion av spånskivor och träpellets
  • kan vidarebehandlas till ved

Kontakt