Råbark

Naturlig och obehandlad

När stockar avbarkas i sågverk produceras råbark som en biprodukt. Råbarken kan användas på många olika sätt. Beroende på träslag har råbarken olika egenskaper.

Det används främst som råmaterial för barkmull och humusproduktion och är en viktig komponent i jordproduktionen vid jordarbeten. Råbark används i siktad form som jordtäckning för rabatter, i landskapsarkitektur i trädgårds- och landskapsarkitektur och inom jordbruket. Ren råbark används i blåbärs-, sparris- och ibland även jordgubbsodling som marktäckare på åkrar och planteringar. Råbark kan också användas termiskt och fungerar som bränsle för biomassakraftverk.

Vi säljer råbark från tall och gran i hela Tyskland och övriga Europa.