Råbark

Naturlig och obehandlad

När stockar avbarkas i sågverk produceras råbark som en biprodukt. Råbarken kan användas på många olika sätt.

Huvudsakligen används den som råvara vid produktion av täckbark och barkmull. Råbark används dessutom som marktäckning för större ytor. Utöver detta kan råbarken även användas för energiåtervinning och då som bränsle i kraftvärmeverk för biomassa.

Vi säljer råbark från tall och gran i hela Tyskland och övriga Europa