Lärkträd/douglasgran

Beständiga alternativ

Ursprung

Tyskland och övriga Europa, från:

  • sågverk
  • pappersproduktion
Lärkträdsbark

Egenskaper

  • på samma sätt som granbark övertygar lärkträdsbark och douglasgranbark med särskilt god kvalitet och beständighet
  • grövre struktur än granbark
  • optiskt attraktiva tack vare röd-brun färg

Användning

  • råvara för produktion av täckbark och barkmull
  • marktäckning för större ytor
  • bränsle i kraftvärmeverk för biomassa 
kraftwerk

Kontakt