Vilket är vårt mål?

Den rätta och bästa lösningen!

TJÄNSTER

Tjänst som produkt

Vi ser oss inte som renodlat handelsföretag som bara köper något för att sälja det igen. Vi är mer! Genom vårt enorma nätverk, vår mångåriga erfarenhet och den kontinuerliga tillväxten anser vi oss vara tillhandahållare av lösningar. Med vår expertis inom biomassa och inom leverans och avfallshantering blir vi partner för ett framgångsrikt företag. 

Med vår egen logistik och egen produktion skiljer vi oss från andra aktörer. Områden som konsultverksamhet är mycket mer än bara handel med bulkgods för material- och energiåtervinning. Läs själv om hur brett vårt spektrum är.

Vår viktigaste tillgång är den specialkompetens som teamet på Brüning-gruppen har byggt upp under åren. Vi känner branschens specifika standarder – tekniskt, vad gäller certifiering etc. – och  ger stöd där vi kan. Vi utvecklar nya lösningar för kunder och lastningsorter för att den dagliga verksamheten ska kunna fungera på bästa möjliga sätt och arbetsflödet optimeras.

Vi satsar på våra kunder eller leverantörer för att det gemensamma samarbetet ska krönas med framgång. Våra affärspartners höga krav gör att vi blir allt bättre. Enheter som ”Forskning och utveckling” som har inrättats just i detta syfte arbetar ständigt på nya koncept som sedan implementeras i andra enheter.

NEWS_Website_EU_Biomasse

Biomassa

Biomassan blomstrar - naturligtvis...

audit_bark_mulch

Hämtning och avfallshantering

Hämtning och avfallshantering

consulting

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

BL17

Logistik

Logistik

Emlichheim

Leverans

Leverans

En av våra centrala produkter är biomassa. Sedan 1997 har vi handlat med jordförbättrare, trärestmaterial och bränsle som t.ex. torv, täckbark, råbark och flis. Materialet medger många synergier i internationell handel. Oavsett om det handlar om individuell produktion av jordförbättrare eller material- och energiåtervinning, försäljningsvägarna är många.

Biomassa >>

avfallshantering

Vårt nätverk ger oss möjlighet att tillhandahålla omfångsrik avfallshantering, till och med avfallshantering i full skala. Vi kan anpassa oss helt och hållet efter kundens behov tack vare ett stort antal köpare och lastningsorter, egen logistik och en intern geografisk indelning.

Avfallshantering >>

Leverans

Oavsett om det handlar om material- och energiåtervinning, så är det vårt mål att vara en pålitlig partner i en långfristig affärsrelation. Den mindre företaget, som vi levererar till bara några få gånger om året, behandlas med samma engagemang som kraftverket som vi levererar flera lastbilar till per vecka inom ramen för leverans i full skala.

Leverans >>

Omställningen inom energisektorn pågår för fullt. Vår mångåriga expertis inom leverans till kraftverk gör oss till en viktig strategisk partner inom ramen för resursplanering vid nybyggnad eller ombyggnad av kraftverk.

Konsulttjänster >>