I kretsloppet

in i det sista

Materialåtervinning

är det första valet.

Återvinning blir allt viktigare varje dag. För oss har materialåtervinning prioritet, oavsett om det gäller returträ, stockar eller flis. Det ger högre mervärde än energiåtervinning vilket är särskilt viktigt när det gäller biomassa. 

Genom vårt nationella och internationella nätverk levererar vi produktionsmaterial till företag som är verksamma i sektorn materialåtervinning, t.ex. spånskivtillverkare, sågverk eller cellulosafabriker i Tyskland och övriga Europa. 

Gammalt blir nytt

En avrundad historia

Ej avsedd till förtäring

Levereras på beställning

efter önskan