Skog

Skogen som största leverantör av biomassa

Träd, löv, grenar eller rötter – nästan allt som finns i skogen är biomassa. Skogarna i världen är vår största leverantör av biomassa. Och trä är en av de viktigaste resurserna som naturen erbjuder oss. Dessutom är skogen det bästa klimatskyddet överhuvudtaget. Särskilt utnyttjandet av förnybara energikällor som biomassa är ett viktigt inslag när det gäller hållbarhet och skydd av klimatet. 

Den energi som utvinns när man förbränner trä är till exempel både hållbar och klimatvänlig eftersom det inte släpps ut mer koldioxid än vad som tidigare har tagits in genom fotosyntes. Hållbart skogsbruk sörjer på så vis för en föryngring av skogen. Ytterligare fördelar: Yngre skogar har en högre förmåga att lagra koldioxid, vilket är positivt för klimatet.

Brüning-gruppen – din kompetenta partner när det gäller biomassa från skogen!

Vi sörjer för köp och leverans av stammar, stockar, kronträ och övriga trärester från skogen samt industriträ med tåg, med lastbil eller på vattenvägar.

Ta en titt på vår produktportfölj.

Produkter >>