Terpentintall

En höjdpunkt i rabatten

Terpentintallbark i vår Premium-Dekor-kvalitet är en mångsidig yttäckningsbark som ger en rejäl optisk lyft i trädgården samtidigt som den är en hållbar gödsel.

Ursprung

Vår terpentintallsbark består till 100 % av pinus maritima (pinus pinaster, pinus pinea) som växer i medelhavsområdet. Tack vare mångåriga affärsrelationer med våra leverantörer i Sydeuropa kan vi tillhandahålla en jämn, hög kvalitet.

Vår terpentintallsbark kommer direkt från Portugal. För att minska införande av skadliga organismer så långt som möjligt gäller speciella föreskrifter för vissa växter. Varje parti av terpentintallsbark måste ha uppvärmts till över 65 °C i minst 30 minuter för att den ska vara garanterat fri från nematoder innan den får exporteras.

Pinienmulch_MG_9827

Egenskaper

HÖG KVALITET
Terpentintallbark fragmenteras till olika fraktioner och befrias från fibrer och innerbark genom en speciell siktmetod. Det är tack vare denna skonsamma metod som man uppnår barkens höga kvalitet.

PH-NEUTRAL
När det gäller jordens pH-värde är barktäckning av terpentintallsbark mildare och neutralare än inhemsk täckbark. Dessutom binder terpentintallsbarken betydligt mindre kväve. Kvävet förblir i jorden och blir tillgängligt för växterna.

MINDRE MOSSA
Barken är genomsläpplig för luft i alla kornstorlekar. Detta gör att mindre mossa bildas än med andra täckningsmaterial och att materialet längre behåller sitt dekorativa utseende.

 

Fördelar

DEKORATIVT
Terpentintallbark utmärker sig genom en röd-brun färg och en behaglig lukt. Dessa egenskaper gör att täckbarken är ett alldeles speciellt material som även används inomhus, t.ex. som dekoration i utställningsmontrar eller i vinterträdgårdar.

GOD HÅLLBARHET
Terpentintallbark ruttnar mycket långsammare än t.ex. granbark och man behöver fylla på täckbark mindre ofta.

ETT PLUS FÖR JORD OCH VÄXTER
Terpentintallbark är en perfekt långtidsgödsel samtidigt som den undertrycker ogrästillväxt. Barktäcket ger jämnare jordtemperatur och håller kvar fukten i jorden. På vintern är barken ett utmärkt frostskydd för växternas rötter.

Pinienrinde-IMG_0750
Pinienmulch

Kornstorlek

FIN
Den fina storleken på 4–8 mm och 8–15 mm är idealisk för växter i blomlådor, planteringskar eller krukor.

MEDIUM
Medelstor bark (15–25 mm; 25–45 mm) ger bästa effekt på mindre plantsängar och rabatter, i stenpartier och på alla andra ställen där bara en liten del av marken ska täckas.

GROV
Den grova storleken (45–70 mm) ser bäst ut på större ytor. Som gångbeläggning, under träd, kring trädgårdsdammar samt mellan buskar är denna variant ytterst attraktiv.

Kontakt