Högt mervärde

för avfall och restmaterial

Hämtning och avfallshantering

i enlighet med hållbarhetstanken

Du har ett skogsbruk eller ett sågverk? Ditt företag är verksamt inom återvinning och containertjänster? Du behöver någon som tillförlitligt hämtar dina trärestmaterial och andra avfallsprodukter? Oavsett om det gäller enskilda hämtningar från gården eller ett avfallshanteringsavtal med fasta överenskomna villkor, så erbjuder vi som Brüning-gruppen en passande lösning. 

Beroende på råvarans kvalitet avgör vi hur den används. Högkvalitativa trärestmaterial levererar vi till behandling och materialåtervinning, material av lägre kvalitet går direkt till energiutvinningen. På så sätt minskar vi inte bara miljöpåverkan, vi uppnår också ett högre mervärde med produkterna.

Sammanställningen av våra produkter ökar kontinuerligt och optimeras ständigt. Vi reagerar på marknaden och söker alltid efter nya långsiktiga leverantörer. Vi erbjuder omfattande lösningar med tillförlitlig avfallshantering, givetvis även som avfallshantering i full skala.

skog

Skog

Skog

Anafi 1.5.4

Återvinning och containertjänster

Återvinning och containertjänster

saw_mill

Sågverk

Sågverk

waste_wood_ship_loading1

Avfallshantering i full skala

Avfallshantering i full skala