Bark

Restprodukter fulla av energi

Energiutvinning från bark som biogent bränsle i kraftvärmeverk för biomassa får en allt större betydelse. Eftersom det handlar om en ekologiskt värdefull, förnybar råvara, är det särskilt hållbarheten som står i fokus. Träbränslen är CO2-neutrala. Under förbränningsprocessen släpps inte mer koldioxid fri än vad som tidigare har tagits in genom fotosyntes. 

 

  • Som största leverantör av biomassa i Tyskland levererar vi brännbark till rätt plats vid rätt tidpunkt, i rätt kvalitet och till rätta villkor.
  • Vi anpassar oss efter kundernas behovs. 
  • Vi kan leverera året runt.
  • Tack vara vår omfattande leverantörsnätverk i Tyskland och övriga Europa kan vi alltid leverera rätt kvalitet. 
  • Vi är proffs när det gäller redovisning, oavsett om den ska göras enligt EEG- eller RED II-föreskrifterna.
Kiefernrinde Ansicht

Bland annat lämpar sig barken från tall, gran, lärkträd eller douglasgran till att användas som bränsle. Här är vi rätt partner för dig. Vi kan leverera material som motsvarar dina krav och behov.

 

Råbark >>