Transporterat gods

Bulkgods och avfall från A till B

Vi är kända för vårt expertkunnande när det gäller transport av allt slags bulkgods. Tack vare mångårig erfarenhet har vi tillgång till omfattande know-how. Oavsett om det gäller returträ, avverkningsrester, flis, bark, täckbark, kompost eller pellets, så är ingen last för problematisk och ingen väg för lång. 

Även inom avfallstransport har vi som EfB-certifierat företag unika kunskaper. Vi genomför transporter av alla sorters avfall som inte är övervakningspliktiga enligt 53 § i lagen om cirkulär ekonomi.