Rotträ

Kapat med förstånd

Ursprung

Byggplatsröjning och skötselåtgärder

Byggplatsröjning
Rotträ

Egenskaper

Grovt fragmenterad träbiomassa

Kvalitet

  • 20–250 mm*
  • 40 % vattenhalt i årsgenomsnitt
  • ca 10 vikt-% aska

*Kornstorleken kan variera på grund av olika behandlingsmetoder

Kontakt