Utgivare

Uppgifter enligt § 5 i den tyska telemedialagen (TMG):

Brüning-Holding GmbH
Auf der Muggenburg 44
28217 Bremen

Ombud:

Verkställande direktör med rätt att teckna firman och ansvarig för webbplatsens innehåll: Arnd Brüning & Matthias Mecking

Kontakt:

Tel. +49 49 421 – 64361-0
Fax +49 49 421 – 64361-940
E-post:

Registrering:

Inskrivning i handelsregistret.
Registreringsdomstol: Amtsgericht Bremen
Registreringsnummer: HRB 39357 HB

VAT-nummer enligt § 27 a i den tyska omsättningsskattelagen:

Brüning-Holding GmbH
DE 323 946 717

Brüning Group Germany GmbH
DE813292147
ATU69210427
BE0772.307.367
NL825569436B01
LV90012970572

Brüning-Logistik GmbH
DE815135859

Gebrüder Meyer GmbH
DE135118132

Brüning Group Danmark ApS
DK36896604

Brüning Group UK Ltd.
GB341740422

Brüning Groupe France SAS
FR34914380563

Brüning Group Česko s.r.o.
CZ19245491

Brüning Group Polska Sp. z o.o.
PL5833469640

Brüning Group Italia S.r.l.
IT03200360216 

 

Tillsynsmyndighet:

Supervisory authority Free Hanseatic City of Bremen
The Senator for the Environment, Climate and Science
Department 23, Section 230 Waste Monitoring, Waste Shipment
An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen

umwelt.bremen.de/

Tvistlösning

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OT): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress finns ovan eller på undersidan Utgivare.

Vi är inte beredda eller skyldiga att medverka i tvistlösningsprocesser inför ett konsumentmedlingsorgan.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7.1 TMG ansvariga för egna innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagföreskrifterna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör däremot inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad främmande information eller att efterforska omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

Detta berör inte skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna. Ett eventuellt ansvar i ett sådant samband börjar dock först när vi har fått kännedom om en konkret rättskränkning. Om vi får kännedom om motsvarande rättskränkningar tar vi omgående bort dessa innehåll.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som ägs av tredje part och vars innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för dessa främmande innehåll. Det är alltid leverantören eller ägaren av respektive webbplats som är ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades avseende möjliga rättskränkningar när länken sattes. Vid denna tid var inga rättsstridiga innehåll identifierbara.

Kontinuerlig övervakning av innehållet på de länkade sidorna är däremot inte rimlig utan att något på ett konkret sätt tyder på att en rättskränkning föreligger. Om vi får kännedom om motsvarande rättskränkningar tar vi omgående bort dessa länkar.

Upphovsrätt

Av webbplatsägaren skapade innehåll och verk på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagstiftningen. För kopiering, redigering, spridning och varje typ av exploatering utanför upphovsrättens gränser krävs alltid respektive författares eller skapares skriftliga medgivande. Nedladdningar och kopiering av dessa sidor är endast tillåtet för privata, icke-kommersiella syften.

I den utsträckning innehåll på dessa sidor inte har skapats av ägaren, respekteras tredje parts upphovsrättigheter. I synnerhet markeras sådana innehåll som tillhörande tredje part. Om du ändå konstaterar en kränkning av upphovsrätten ber vi om ett meddelande. Om vi får kännedom om rättskränkningar tar vi omgående bort dessa innehåll.

Bildkällor:

Aerial view of a blue tractor composting a large field, 733144801© www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-blue-tractor-composting-large-733144801
Thermostat im Holzhaufen © https://stock.adobe.com/de/images/thermostat-im-holzhaufen/15395263
www.bruening-gruppe.de/blog/bruening-euromulch/tierisch-gut/ © Allwetterzoo Münster
Wald-in-Deutschland-DEPI_Wald_1 © Deutsches Pelletinstitut
1401935 © www.panthermedia.net/133097 (Christian von Malchus)
1746149 © www.panthermedia.net/2487 (Anna Reinert)
3136685 © www.panthermedia.net/10227 (Michaela Pucher)
a scrap wood pile with protruding rusty nails © shutterstock.com/artcomedy
AGB im Fokus © shutterstock.com/luchschen
Autoplane © schaltwerk – Fotolia.com
Beautiful young businesswoman conducting a job interview seated at her desk in her office holding a folder and smiling at the potential female candidate © http://www.shu
tterstock.com/racorn
Biomass energy plant © istockphoto.com/tattywelshie Black rubber©istockphoto.com/ArnoMassee
Blumenbeet © www.fotolia.com/maxi
Business woman giving a handshake © www.shutterstock.com/CHAIWATPHOTOS Businessman Expecting Growth © istockphoto.com/mihaperosa
Businessman holding two blank white puzzle pieces in his hands conceptual of solving a problem, growth and development. © http://www.shutterstock.com/Gajus
Calf © www.istockphoto.com/chrisboy2004
cargo ship © www.istockphoto.com/diego_cervo
Children in the Garden © www.istockphoto.com/eurobanks
Climbing on a playground © www.istockphoto.com/SKatzenberger
close up of firewood © www.istockphoto.com/SchmitzOlaf
Close Up of Wood Chip Auger for Biomass Boiler © www.istockphoto.com/georgeclerk
Compost Background © www.istockphoto.com/AdShooter
Compost Held in Man’s Hands © www.istockphoto.com/duckycards
demolition©istockphoto.com/steauarosie
Duck© www.istockphoto.com/HelpingHandPhotos
dump yard © Aleš Nowák – Fotolia.com
Envelope with paper sheet – concept of email © http://www.shutterstock.com/USBFCO
Excited young business woman with her clenched fist © http://www.shutterstock.com/racorn
Firewood © www.istockphoto.com/juergen2008
flags of the countries © www.istockphoto.com/Sergey_Korotkih
Forest road © www.istockphoto.com/ooyoo
Four business people with puzzle © istockphoto.com/gehringj
Gardener Spreading Wood Bark Chips © www.istockphoto.com/cjp
Gärtner im Garten © Krawczyk-Foto – Fotolia.com
Gärtner im Garten © www.fotolia.com/Krawczyk-Foto
Graphics Close up of Chainsaw on a stump © www.istockphoto.com/bmchurch
gva-18z © www.Shotshop.com/mat
Hanging out © www.istockphoto.com/woogies1
Heap of old metal and equipment for recycling © shutterstock.com/sima
highway in winter© www.shutterstock.com/R.S.Jegg
holding hands © www.istockphoto.com/seraficus
Holding Wood Chips for Biomass Boiler Macro © istockphoto.com/George Clerk
j7u-i © www.Shotshop.com/Renate Krafft
Kalender © www.fotolia.com/gena96
Latest news © www.istockphoto.com/urbancow
Laub harken © Kathrin39 – Fotolia.com
LKW im Winter © www.fotolia.com/Imaginis
Loading lumber © www.istockphoto.com/fesoj
Log transport © www.istockphoto.com/brytta
Logging © www.istockphoto.com/mountainberryphoto
Long haul truck speeding past © www.istockphoto.com/Henk Badenhorst
lumbejacks worker in the logging industry© www.istockphoto.com/pobaShipping
Lumber© www.istockphoto.com/pelicankate
Macro – Wood chips © www.istockphoto.com/MotoEd
Man Using a Bandsaw©istockphoto.com/patrickheagney
Many happy students with teacher holding their thumbs up in university © http://www.shutterstock.com/Robert Kneschke
Many students raising their hands in class for an answer © http://www.shutterstock.com/Robert Kneschke
mediterrean pines © www.istockphoto.com/crossbrain66
Modern Logging Equipment © www.istockphoto.com/jmoor17
Modern waste and industrial incineration plant in Germany © shutterstock.com/Ulrich Mueller
Mulching © www.istockphoto.com/lissart
Mulching © www.istockphoto.com/microgen
Mülltonnen am Straßenrand © eyetronic – Fotolia.com
Nose of a cow © istockphoto.com/marionette76
Organic chicken farm © www.istockphoto.com/pixelprof
Path thru lush summer flower garden – I © www.istockphoto.com/zorani
Pefect Lawn © www.istockphoto.com/Dorin_S
Pile of chopped wood © www.fotolia.com/Deymos
Piles of Lumber along Forest Road © www.istockphoto.com/AVTG
Portrait of a business guy writing in his organizer © http://www.shutterstock.com/Pressmaster
Ready for winter © istockphoto.com/Izabela Habur
rubble from the demolition of a residential building in a container © shutterstock.com/Lisa S.
Salt production at salinas in Spain stock photo © www.istockphoto.com/GavinD
Salt Ship © www.istockphoto.com/JerryB7
Sawdust barges © www.istockphoto.com/PhilAugustavo
Sawmill © www.istockphoto.com/PaulGrecaud
Sea salt© www.istockphoto.com/EasyBuy4u
Sequence For Repotting Plants Step 4 © www.istockphoto.com/ClarkandCompany
Shipping Lumber© www.istockphoto.com/pelicankate
Spring Garden with Tulips and Primroses © www.istockphoto.com/Alinta Giuca
Steigende Benzinpreise © www.istockphoto.com/AndreasWeber
Steinbeet © www.fotolia.com/martina_98
Tannenzapfen © www.fotolia.com/PhotoSG
Teacher helping students with assignment © www.shutterstock.com/Goodluz
Teamwork works together to build a gear system © www.shutterstock.com/alphaspirit
The phrase Win Win in cut out magazine letters pinned to a cork notice board. In any transaction or undertaking we look for mutual benefits and positive outcomes for all parties. © http://www.shutterstock.com/Thinglass
Three generation family gathering firewood © www.istockphoto.com/kali9
Three Little Ducks © www.istockphoto.com/colleenbradley
Tire recycling industry©istockphoto.com/Jevtic
Tray with cooked food on showcase at cafeteria. © http://www.shutterstock.com/Poznyakov
Tree Stump and Wood Chips © www.istockphoto.com/2ndLook
Truck deicing a road in winter© www.shutterstock.com/Peter Gudella
Truck on a highway © www.istockphoto.com/Matejay
Tyre recycled end product©istockphoto.com/Jevtic
Weihnachtsstern, Weihnachtsdekoration © mahey – Fotolia.com
Woman with logs of wood for the heating © http://www.shutterstock.com/absolutimages
Wood chip piles and raw timber © www.istockphoto.com/PhilAugustavo
Wood chipping storage © www.istockphoto.com/Sophonibal
Wood chips spewing from spout at sawmill © www.istockphoto.com/PhilAugustavo
Wood moisture meter © www.istockphoto.com/sasel77
Wood transportation© www.istockphoto.com/rusm
Work-Life Balance © http://www.shutterstock.com/docstockmedia
Mulching © www.istock.com/microgen
Landscaping Design ©www.istock.com/yenwen
Three Calves looking toward the camera © www.shutterstock.com/Margo Harrison
Chickens © www.shutterstock.com/R.Filip
Teacher helping students with assignment ©  www.shutterstock.com/Goodluz
Senior happy woman is making a call me gesture © www.shutterstock.com / 177648974
Happy winter time. Well dressed enjoying the winter © www.shutterstock.com/PedroMatos/230940226
Male businessperson signs contract. Close up of female hand signing formal paper on the office table. The business counterpart on the background.©www.istockphoto.com/Alex Brylov
rows of trees©www.istockphoto.com/Stone
Head of horse looking over the stable doors©www.istockphoto.com/Konstantin Tronin
Chipped fire wood©www.istockphoto.com/smereka
Eingang Messe München © Messe München
Frühling Garten mit Tulpen und Primroses © istockphoto.com/ ATGFoto
the wooden pellet .ecological heating© www.shutterstock/Jiri Hera
Man holding wooden pellets © www.shutterstock/Minerva Studio
Piles of logs from New Zealand‘s timber industry ready to be exported from the Port of Napier. © www.shutterstock/FiledIMAGE
Mans hand sampling wood pellets with contents of an open bag of wood pellets and a stack of bagged wood pellets behind.© www.shutterstock/David Hanlon
Pellets © www.shutterstock/springtime78
Produktbilder © Bruening | Gruppe, www.bruening-gruppe.de

Das Impressum gilt auch für folgende Social-Media-Profile:

Facebook: https://www.facebook.com/BrueningIGruppe
Instagram: https://www.instagram.com/brueninggruppe/
Instagram: https://www.instagram.com/brueninglogistik/
Youtube: https://www.youtube.com/c/BrueningGroup 
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/bruening-gruppe
Xing: https://www.xing.com/company/bruening-gruppe