Returträ

Förbränning!

Returträ är mer än bara en avfallsprodukt som behöver hanteras. Det lämpar sig utmärkt till energiutvinning. Självklart inte förrän materialet inte längre går att använda i trämaterialindustrin av tekniska, ekonomiska eller juridiska skäl. Först då transporterar vi det till kraftverken för produktion av el och värme.

 

A I –A IV

Beroende på tidigare användning, skick och förväntad föroreningsgrad skiljer man på fyra olika sorters returträ. För återvinningsprocessen är det viktigt att returträet lagras på rätt sätt för respektive kategori.

  • Vi levererar till våra partners, förbränningsanläggningar för returträ i Tyskland och övriga Europa.

ELLER

  • Vi avfallshanterar ditt returträ.
Du är inte säker på vilken kategori ditt returträ motsvarar? Eller du vill veta mer?
Returträ >>