Verksamhetsorter

Norra Tyskland, Europa, världen

Vi värdesätter goda och långsiktiga affärsförbindelser. En avgörande faktor är närheten till våra respektive affärspartners, något som vi som internationellt agerande företag fäster stor vikt vid.

Från vårt huvudkontor i Bremen, från kontoret nära flygplatsen i München eller från våra kontor i andra europeiska länder – vi hittar en väg!