Perfektion organisation

för positivt och pålitligt partnerskap

Brüning-gruppen

En grupp med tillväxtpotential

Brüning-gruppen förkroppsligar det som vi står för – det är företaget, märket. Utåt och i kontakt med våra affärspartners uppträder vi som Brüning-gruppen. Men det är Brüning-Holding GmbH som är det officiella moderbolaget som är överordnat flera företag: Brüning Group Germany GmbH, Brüning Logistik GmbH, Brüning International GmbH och Gebrüder Meyer GmbH.

Genom uppköp av företag växer vi kontinuerligt samtidigt som vår portfölj utökas. Genom detta är vi en stark aktör, även på den internationella marknaden.

Brüning Group Germany GmbH

Brüning Group Germany GmbH är Brüning-Holding GmbH:s flaggskepp i Tyskland. Den förenar våra olika verksamhetsorter i Tyskland samt Schneider Rohstoffe GmbH & Co. KG.

Brüning-Logistik GmbH

Brüning Logistik GmbH, som märke Brüning Logistics, är speciellt inriktat på transport av bulkråvaror i Tyskland och övriga Europa och har en egen
fordonsflotta med totalt 40 fordon med walking floor
enligt de senaste tekniska standarderna.

Brüning International GmbH

I samband med vår ökande internationella inriktning och det stigande antalet affärer med utländska företag grundades Brüning-International GmbH.

Under dess tak finns Brüning Group Danmark ApS, Brüning Group UK Ltd och Brüning Groupe France SAS.

Gebrüder Meyer GmbH

På våren 2018 övertogs Gebrüder Meyer GmbH i Mölln, en av Tysklands största produktionsanläggningar för täckbark och andra barkprodukter.

Schneider Rohstoffe GmbH & Co. KG

Den 1 januari 2021 övertog Brüning-gruppen företaget Schneider Rohstoffe GmbH & Co. KG med säte i Buchholz in der Nordheide och  den nya divisionen ”Returpapper” startades. 

Investering

för framtiden

CIC Capital (ett internationellt investeringsbolag av Crédit Mutuel Alliance Fédérale) och PESCA Equity Partners (PESCA, ett företag för minoritets- och majoritetsinvesteringar i medelstora företag) köpte 2019 en signifikant minoritetsandel i dåvarande Brüning | Gruppe. I samband med detta blev även den utökade företagsledningen delägare i företaget. 

Avsikten var att finansieringen av tillväxten och de nya delägarnas strategiska expertkunskap skulle bidra till att stabilisera den framgångsrika positionen på en marknad med framtidspotential och även vidareutveckla den genom expansion till nya geografiska marknader. CIC Capital och PESCA är investeringsbolag med erfarenhet som satsar på snabbt växande medelstora företag och kommer att bistå Arnd Brüning och Brüning-gruppens ledning i genomförandet av denna strategi.