Brüning Group

Målinriktad tillväxt

M&A står för det engelska uttrycket ”mergers & acqusitions”, ett samlingsbegrepp för olika transaktioner inom företag. Det kan bland annat handla om köp av företag, övergång av verksamhet eller kooperation av företag.

För oss som Brüning-gruppen innebär M&A att vi ständigt söker efter utökning av vår produktportfölj genom nya produkter, regioner eller tjänster. Vi har därför uttryckligen tagit upp M&A-strategin i vårt grundläggande uppdrag.

Vi väljer ut tänkbara köp eller delägarskap utifrån frågan om de kan hjälpa oss vid minst ett av följande tre mål:

1. Erövring av en ny regional marknad (internationalisering)

2. Utökning av vår produktportfölj med en attraktiv handel med produkter kring vår tidigare produktportfölj

3. Sammanslutning med konkurrenter i syfte att förbättra den gemensamma positionen på marknaden