Anmälan

I enlighet med lagen

Vid import och export av avfall måste avfallssorterna redovisas exakt, vilket medför en stor administrativ börda. Det är miljöskyddet som är skälet till denna ganska betungande och komplexa procedur. Särskilt när det handlar om energiåtervinning vill de andra europeiska länderna förstås veta exakt vilket material som importeras för att återvinnas där. 

Som internationellt agerande företag har vi skapat en egen avdelning för just detta. Sedan 2015 sköter avdelningens team ansökningarna (anmälningarna) om tillstånd för avfallsexporter för att vi ska kunna transportera ditt material korrekt över de berörda gränserna.