Flis

Optimalt brännvärde

Varje flispanna behöver en viss fliskvalitet för att kunna eldas. Beroende på träslag kan olika viktiga egenskaper variera vilket påverkar flisens värmevärde. Detta gäller i synnerhet för vattenhalten som påverkar både värmevärdet och lagringsbeständigheten. Flis som kommer direkt från skogen har t.ex. en vattenhalt på 45 till 55 %.

Tack vare en låg restvattenhalt på mindre än 25 % lämpar sig vår flis utmärkt för lagring, samtidigt som den ger ett optimalt värmevärde (ca 4 kWh/kg) med låg askhalt. Även barkandelen påverkar värmevärdet. Högre barkandel minskar kvaliteten och värmevärdet.