Småskaliga värmeanläggningar

Attraktivt för framtiden

Allt fler företag försöker bli oberoende av energimarknaden. En lösning för uppvärmning av kontorsrom eller större hallar är en småskalig värmeanläggning. Ofta används t.ex. trä i form av flis eller träpellets. Vi tar fram bästa möjliga kvalitet åt våra kunder.

I enlighet med mottot ”Din värmeanläggning ska gå störningsfritt” anpassar vi träbränslet efter den berörda värmeanläggningens speciella egenskaper och informerar oss om mottagningsmöjligheterna på plats. På så vis säkerställer vi tillförlitliga och säkra bränsleleveranser under den kalla årstiden.

Träflis av premiumkvalitet för småskaliga värmeanläggningar upp till 1,5 MW säkerställer att din träflispanna inte krånglar. Vid sidan om flis från skogsbruk och sågverk levererar vi också återvinningsflis från returträ av kategori A I.

Vi är det första tyska handelsföretag som har Deutsches Pelletinstitut (DEPI) har certifierat enligt ENplus och erbjuder flis i kvalitetsklasserna ENplus -A1 i storlek P31S och P45S. Vår flis kan levereras med jämn kvalitet (G30/50, W20) under hela året och vi kan garantera tillförlitlig värmeförsörjning för din verksamhet eller ditt hus året runt!

Träflis  >>