Vi är

fulla av energi

Vår fokus

IDÉ. EKO. ENERGI.

Brüning-gruppen förser kraftvärmeverk med önskade bränslen som träflis, returträ och avverkningsrester och levererar högkvalitativa jordförbättrare i form av täckbark, flis eller strö. Gruppens egna logistik optimerar effektiviteten. Hos våra leverantörer säkerställer vi ett kontinuerligt och tillförlitligt materialflöde.

Därför är vår grundprincip: ”Vi ser till att våra affärspartners blir garanterat fria från alla bekymmer med leverans och avfallshantering av energiråvaror.”

Energi är det som vi står för. Den finns i de mest olika naturliga källor som utnyttjas på mycket olika sätt. Vi har specialiserat oss och är ett mångsidigt, högmotiverat team och en stark gemenskap.

Förutom att uppfylla de allra högsta kvalitetsnormerna prioriterar vi också främjandet av ett hållbart skogsbruk mycket högt. Vi hanterar råvaran trä ansvarsfullt och är stolta innehavare av FSC®-, PEFC- och SBP-certifiering, ENplus-certifiering samt miljöledningscertifiering enligt ISO 14001 med flera.

UTBILDNING

INOM BRÜNING GROUP

Vår strategi är att uppmuntra och utmana. Därför integrerar vi våra lärlingar i det dagliga affärslivet redan från början av utbildningen. Målet är att erbjuda dem den bästa möjliga utbildningen. Detta innebär att det inom ramen för en strukturerad introduktion kommer att finnas en och annan utmaning. Naturligtvis får våra praktikanter alltid det stöd som krävs från sina mer erfarna kollegor för att klara av svårare uppgifter. Detta stärker deras självförtroende och främjar en känsla av ansvar, men också en känsla av samhörighet. För oss lägger vi stor vikt i känslan av samhörighet.

Om allt går bra i slutändan och utbildningen avslutas framgångsrikt kommer vi naturligtvis att ta emot alla de praktikanter som har visat fullt engagemang och kraft.

De goda nyheterna – det finns fortfarande lediga lärlingsplatser!

Mer information här >>

Nätverk är vår styrka

regionalt, nationellt och globalt

LEVERANS I FULL SKALA

Vi tar hand om allt och sörjer för ett konstant materialflöde. Garanterat!

AVFALLSHANTERING I FULL SKALA

Ont om plats? Avtalsmässigt reglerad avfallshantering för din säkerhet.

Biomasseheizkraftwerk

Open book

ett partnerskap

Prissäkerhet möjliggör tillförlitlig planering och ekonomisk framgång. Vi använder index-, fastpris- och Open Book-modeller. Priset kan avse ton (lufttorkat), ton (absolut torrt) eller skrymvolym. Bonus- och malusmodeller t.ex. för bättre värmevärden, sämre askhalt mm är möjliga och önskvärda. 

Leverans / Avfallshantering

en del av

vår identitet

Vi ser oss som problemlösare med maximal flexibilitet i vår leverans och avfallshantering utifrån våra kunders behov och oberoende av marknadsläge och säsong.

Vi prioriterar långvariga samarbetenjämlikt plantransparenta och vinstbringande för båda parter. 

För oss som marknadsledande företag är energiomställningen lika mycket en del av oss som vi är en del av energiomställningen.

 

0
Nationaliteter

Vi vill helt enkelt vara en brokig blandning! Modersmål från 20 nationer ingår i Brüning-teamet.

0
Anställda

Vi växer… Idag har vi mer än 250 anställda i Tyskland och Europa. 

0 %
Andel kvinnor

Att hitta en bra balans är inte enkelt i yrken som lastbilschaufför eller i ledande positioner. Vi fäster stor vikt vid det.

0
Råbark och täckbark per år (skrymvolym)

Vi är en av de största leverantörerna i hela Europa inom bulkgodsområdet med förnybara råvaror.

Join our team

Vi letar efter fixare!

Hos oss är människan i företagets centrum. Våra anställda är vår viktigaste tillgång och de åtnjuter vårt största förtroende. Vi främjar medvetet ett okonventionellt tillvägagångssätt och innovativt agerande och uppfattar vårt dagliga arbete inte bara som ett medel att nå företagets mål. 

Vi ger alla anställda inom ramen för deras arbete inte bara möjlighet till personlig utveckling utan erbjuder dessutom fortbildning. Vi satsar på målinriktad utveckling av vårt team. Endast kompetent personal och omfattande service övertygar våra affärspartners på lång sikt. 

wte_recycling

Avfall

Så mycket energi finns i avfall.

A1-A2_vorgebrochen_03

Returträ

A I till A IV, det finns något för alla.

Strö

Det finns något för varje stall och varje djur.

Landpflegehackschnitzel

FLIS

Varje storlek utan förorenande ämnen, bara bra!

woodpellets

Pellets

Bränsle från rester.

entsorgungforst-3

Stockar

Stockar från tyska skogar.

bark_production

Täckbark

Som jordförbättrare

Vägsalt

Vägsalt

För kommuner, städer eller stora förbrukare

Fallschutz2

Fallskydd

Om något går snett någon gång, är du på den säkra sidan.

paperwaste

Returpapper

Professionell återvinning

KUNSTSTOFF-IMG_0327

PLAST

Mycket mer än bara plastavfall

Holzbrennstoffe-IMG_8541

träbränslen

Hela utbudet av energi från trä

positiv last

Brüning Logistics

Som certifierat avfallshanteringsföretag fokuserar vi på transport av råvaror som bulkgods.

Med hjälp av den allra nyaste dispositionsprogramvaran disponerar vi över en egen vagnpark med totalt 40 fordon med walking floor över hela Tyskland och övriga Europa.

För att höja effektiviteten i vår logistik har vi också externa samarbetspartners för att kunna utöka vårt omfattande transportnät och erbjuda kunderna den allra bästa servicen.

Alla våra fordon uppfyller de allra senaste tekniska standarderna.

Kontakt