Certifieringar

Kvalitet möter hållbarhet

I vårt team med fyra personer arbetas varje dag på att förbättra vårt kund- och personalinriktade arbetssätt. Detta arbete är en del av divisionen Företagsutveckling, och vi sätter vår fokus både på kundernas behov och marknadens svängningar. Med vår miljö- och företagspolicy visar vi transparens gentemot våra affärspartners samtidigt som vi visar att de alltid är delaktiga. Hållbart agerande, skonsam resursanvändning och rättslig klarhet i miljöfrågor prioriteras därför högt i vårt företag.

Faktum är: Vi talar inte bara om hållbarhet, vi genomför den också. Detta har vi fått bekräftat av flera oberoende institut med följande certifieringar och utmärkelser.