biologiska siktrester

Utnyttja restfraktioner

Beskrivning

Utöver naturträ, den största andelen, innehåller materialet även förorenande ämnen som glas, textila material, ben, returträ och i synnerhet folieavfall och hårdplastmaterial.

Ursprung

Siktrester från komposteringen av kommunala avfall (bioavfall)

Återvinning

Beroende på deras kvalitet behandlas siktresterna för borttagning av de förorenande ämnena i syfte att producera ett bränsle i enlighet med lagen om förnybara energikällor av naturträandelen i siktresterna. De sämre kvaliteterna förbränns i avfallskraftvärmeverk för energiutvinning.

Siebüberlauf-MEG-(2)

Rättsliga föreskrifter

Lagen om förnybara energikällor 2017 vid användning som förnybart bränsle

Kontakt