Flis

Användbar till mycket

Vår flis, oavsett om det handlar om naturvårdsflis, flis från sågverk, stockflis eller skogflis, kan användas på många olika områden och återvinnas både genom material- och energiåtervinning. 

Oavsett om det gäller trämaterial- och cellulosaindustrin, landskapsarkitektur, i rabatter istället för täckbark, som markbeläggning vid stora evenemang, som fallskydd under lekredskap eller i småskaliga värmeanläggningar eller kraftvärmeverk för biomassa, så har vi det passande materialet.

Det viktigaste användningsområdet för materialåtervinning av flis från sågverk är cellulosaindustrin och produktionen av trämaterial och pellets. 

Inom trädgårds- och parkskötsel utmärker sig vår flis från sågverk genom lång hållbarhet. Flisen har dessutom den positiva egenskapen att den är genomsläpplig och elastisk och dessutom nästan fri från damm.

Med träflis som fallskyddsbeläggning, t.ex. på lekplatser, är städer och kommuner på den säkra sidan. Deras stötdämpande effekt minskar risken för skador vid fall. Den mängd som krävs beror på respektive fallhöjd.

Vid energiåtervinning används vår torra flis av högsta kvalitet bland annat i småskaliga värmeanläggningar med upp till 1,5 MW. Där säkerställer den att flispannan fungerar utan att krångla. Vi anpassar oss gärna efter den berörda värmeanläggningens speciella egenskaper och informerar oss om mottagningsmöjligheterna på plats. Vår flis har siktats noggrant till önskad kornstorlek, har låg vattenhalt och är fri från föroreningar och dessutom fullständigt fri från grönandelar. Vi är dessutom rätt partner när det gäller användning av träflis i kraftvärmeverk för biomassa och sörjer för leverans av bästa material och logistik eller köper kundernas flis. Eftersom trä är en förnybar råvara släpps inte mer koldioxid fri under förbränningsprocessen än vad som tidigare har tagits in genom fotosyntes. Träbränslen som vedträn, pellets eller flis är därför CO2-neutrala.