RUNDVIRKE

Kvalitet från skogen

Sågat rundvirke, industriträ eller energiträ från hållbart skogsbruk. Som PEFC-, FSC®- och SBP-certifierat företag uppfyller vi alla standarder.

De olika produktsortimenten är lika varierande som deras avsedda användningsområden. Vi kan leverera de önskade sortimenten enligt kundernas krav.

Rundvirke och dess användning

ENERGITRÄ

Ursprung
Certifierade skogar, landskapsvårdsåtgärder

Egenskaper/kvalitet
(Rund) virke som varken är lämpligt för sågning eller uppfyller standarder och kvalitetsriktlinjer som industriträ, kan vara till nytta för termisk användning. Det betyder att även sådant virke kan användas på ett förnuftigt sätt.”

Användning
Kraftvärmeverk & värmeverk

Rundholz

INDUSTRIELLT TRÄ

Ursprung
certifierade skogar

Egenskaper/kvalitet
Trä som inte uppfyller kvalitetskriterierna för rundsågat virke, men som ändå uppfyller standarderna för industriträ och följer deras kvalitetsriktlinjer kan utnyttjas som material.

Användning
Massa-, pappers- och kartongindustri

SÅGAT RUNT TIMMER 

Ursprung
certifierade skogar

Egenskaper/kvalitet
De är högkvalitativa stockar eller rundvirke för produktion av t.ex. sågade trävaror eller pallar, vilket motsvarar träets högsta förädlingsvärd.

Användning
Sågverk

Kontakta oss