Gran

Städsegrönt barrträd

Ursprung

Tyskland och övriga Europa, från:

  • sågverk
  • pappersproduktion
Sägewerk

Egenskaper

  • granbark har en trådig struktur, dessutom är den mörkare och tunnare än tallbarken
  • granbarkens pH-värde är svagt surt till neutralt
  • för de flesta växterna är detta pH-värde en fördel eftersom det gör att de nödvändiga näringsämnena blir fritt tillgängliga i jorden

Användning

  • råvara för produktion av täckbark och barkmull
  • marktäckning för större ytor
  • bränsle i kraftvärmeverk för biomassa 
Biomasseheizkraftwerk

Kontakt