Cellulosaindustri

Utgångsmaterialet är trä.

Cellulosa är ett viktigt råämne för papperstillverkning. Nästan all cellulosa som tillverkas på hela värden produceras av träflis, oftast av industriträ. Man särskiljer barrträdscellulosa och lövträdscellulosa.

Kvalitetskraven är höga. Träet ska alltid ha jämn vattenhalt och barkandelen ska vara så låg som möjligt. Endast på detta sätt är det möjligt att säkerställa en hög kvalitet på cellulosan.