Skogsflis

Direkt från skogen

Ursprung

 • Flis från skogsbruk, kronträ och energiskogsskörd

Återvinning

 • materiellt i MDF-produktionen (om träflisen motsvarar kvalitetskraven)
 • termiskt i småskaliga värmeanläggningar <1,5 MW, värmeanläggningar för biomassa och kraftvärmeverk för biomassa

Egenskaper

 • Vattenhalt: årsgenomsnitt 40–45 %
 • Värmevärde: ca 2,50 MWh/kg
 • Kornstorlek: G30 – G100 / P 16 – 100
 • låga andelar löv eller barr

Certifiering

 • Enligt EEG
 • Enligt REDII
 • FSC®
 • PEFC
 • SBP
 • NTA 8080

Kontakt