Blandat byggavfall

Vi satsar på avfall.

Beskrivning

Detta avfallsflöde innehåller alla möjliga sorters avfall – byggmaterial som rör, byggelement, textilt material, plast, gips och trä.

constructionwaste

Ursprung

Allt avfall som uppstår i samband med byggarbeten, både vid rivning av gamla byggnader och vid uppförande av nya byggnader och objekt.

Återvinning

Dessa avfall måste vanligtvis genomgå en teknisk sortering i enlighet med de aktuella föreskrifterna för kommersiellt avfall. Återvinningsbara beståndsdelar sorteras ut och skickas tillbaka i kretsloppet som sekundära råämnen. De rester som inte kan materialåtervinnas går till energiutvinning i kraftverk där de används för att producera energi.

constructionwaste1
Kraftwerk_iStock_000014324358

Rättsliga föreskrifter

Behandlingsplikt enligt den tyska förordningen om kommersiellt avfall (Gewerbeabfallverordnung, GewAbfV)

Kontakt