Stockflis

Av goda stockar

Ursprung

  • Flis från skogsbruk, kronträ och energiskogsskörd

Återvinning

  • materiellt i MDF-produktionen (om träflisen motsvarar kvalitetskraven)

  • termiskt i småskaliga värmeanläggningar <1,5 MW, värmeanläggningar för biomassa och kraftvärmeverk för biomassa

Egenskaper

  • Vattenhalt: Årsgenomsnitt 40–45%, förlagring är möjlig om så önskas
  • Värmevärde: ca 2,70 MWh/kg
  • Kornstorlek: G30 – G100 / P 16 – 100
certification_manager

Certifiering

  • Enligt EEG
  • Enligt REDII
  • PEFC-, FSC®- och SBP [vorher zu prüfen]

Kontakt