Energiutvinning

Slutet är energi

När vi övertar trärestmaterial och andra avfallsprodukter ser vi noggrant till att förnybara råvaror används över flera mellansteg. Denna strategi, som kallas kaskadanvändning, ger en extra hållbar och effektiv råvaruanvändning.  Efter en viss punkt i en råvaras livscykel når man gränsen för dess återvinnbarhet.

Det som då återstår är att lämna materialet till energiåtervinning. På så vis utvinns dess energi i form av värme eller ström. Vi levererar bränsle till energiåtervinnare i hela Europa. Vi sörjer för ett kontinuerligt materialflöde och tillräckligt fyllda förråd.