Pellets

Energieffektivitet när den är som bäst

Den som vill ha ett värmesystem med största möjliga energieffektivitet har goda skäl att använda pellets som bränsle. Pellets består av trä, det enda bränslet som kan betecknas som CO2-neutralt, eftersom det i förbränningsprocessen inte släpper ut mer koldioxid i miljön än vad som har tagits in under tillväxtprocessen. Därför blir det miljövänliga bränslet i form av små stavar allt populärare.

Stavarna är torra, vilket möjliggör en god och ren förbränning. Pelletsens värmevärde är ca 4,8 kWh/kg, om fuktkvoten är 8 %. De gällande pelletsstandarderna i Tyskland definierar bland annat den maximala askhalten. Enligt ENplus får askhalten vara max. 0,7 % i klass A1 pellets och max. 1,5 % i klass A2 pellets. DINplus föreskriver en askhalt på max 0,5 %.

Ett extra incitament för pellets som energibärare: Sedan januari 2020 kan man få skrotningsbidrag för oljepannor om man byter ut gamla oljevärmepannor mot nya, effektivare och klimatvänligare pannor – ytterligare ett steg i riktning mot energiomställning. På sikt är detta inte bara bra för miljön, utan träbränslen som pellets är också kostnadseffektiva och har stabila priser på lång sikt.