Material från flishuggaren

Perfekt utnyttjad biomassa

Det sönderdelade materialet produceras av grenar och kvistar, rötter och träinnehållet från grönkompost. Vid produktionen sönderdelas och siktas materialet. Därefter levereras det till energiutvinning i kraftvärmeverk för biomassa. 

På så vis utnyttjas restmaterialet från kompostproduktionen på ett hållbart sätt. Material från flishuggaren utgör dessutom sådan biomassa som det kan fås stöd för enligt den tyska lagen om förnybar energi (Erneuerbare-Energien-Gesetz) eftersom det utgör ett alternativ till sågverksflis.

Vi erhåller materialet från leverantörer, bland annat kommunala och kommersiella komposteringsanläggningar, återvinningsföretag och tjänsteleverantörer.

shredder_branches9

Biomassa, fragmenterad

Biomassa, fragmenterad

wurzelholz

Rotträ

Rotträ

Kontakt