Trämaterialindustri

Spånskivor, paletter mm

Trämaterialindustrin använder inte bara trärester från skogen för tillverkning av nya produkter utan även trärester från industrin samt använt trä. För att träet ska användas så ofta som möjligt under sin livscykel levererar vi sådana träråvaror, vars kvalitet är för hög för energiutvinning, till trämaterialindustrin, tillverkare av spånskivor och palltillverkare. 

Oavsett om det gäller träflis, sågspån eller sågmjöl, så gör vi allt som står i vår makt för att leverera önskad produkt till dig.