Vägsalt

Säkert genom vintern

Strö som proffsen – med vårt vägsalt från Tyskland. Vägsalt används vid tuffa förhållanden på vägar och gator. Det används för avisning av halkiga vägbanor och gångvägar i syfte att höja trafiksäkerheten. Vägsalt säljs främst under vintermånaderna. 

Genom vår säkrade direktförsäljning kan vi erbjuda högkvalitativt vägsalt (enligt DIN EN 16811-1:2016, tidigare TL-Streu) året runt.

Ursprung

Vi köper vägsaltet uteslutande från tyska leverantörer som erbjuder salt i enlighet med DIN EN 16811-1:2016.

Egenskaper

Det vita, kristalliniska vägsaltet, som också kallas tösalt eller gatusalt, har den kemiska egenskapen att sänka isets smältpunkt resp. vattnets fryspunkt så långt att islagret tinas upp eller inte bildas. När vägar och gator blir till halkbanor – då har vi lösningen i vårt sortiment i kampen mot vinterns ishalka.

Kvalitet 

Den kornstorlek som erbjuds är kornklass M enligt DIN EN 16811-1:2016. Den har fina och grova andelar i ett gynnsamt förhållande för optimal töeffekt. De grövre kornen har bättre vidhäftningsförmåga på ett snötäcke vilket ger hållbarare töeffekt. De finare kornen har fördelar framförallt på ishalka eftersom de fördelas bättre och iset börjar snabbt tinas upp.

Finare saltkorn fördelas bättre och rekommenderas för ishalka. Grövre korn stannar där de strös ut – de blir liggande längre och har på så vis en hållbar töeffekt.

Kontakt