Returpapper

Professionell återvinning

Papper uppfanns redan för ca 2000 år sedan, men dagens komplexa högtekniska maskiner har gjort att papprets betydelse har förändrats avsevärt. Pappersindustrin tillverkar en stor mängd olika pappersprodukter. Man skiljer på förpackningspapper, grafiska papper, hygienpapper och specialpapper.

Totalt produceras ca 3 000 olika papperssorter i Tyskland, vilket gör att det också finns omkring 3 000 returpapperssorter. Tyskland är med i främsta ledet när det gäller pappersåtervinning, vi är alltså förebild beträffande resurseffektivitet.

Lägre sorter

Värdefullt returpapper

Klassificering

1.01 B10 Insamlingspapper

1.02 B12 Blandningspapper

1.03 B42/H12 Gråkartong

1.04 B19 Returpapper från varuhus

1.05.00 OCC 90/10 – Supervaruhus

1.06 Tidskrifter med och utan limmad rygg

1.09 Tidningar/tidskrifter

1.11 D39 Avsvärtning

Medelmåttiga sorter

Varje blad räknas

KLASSIFICERING

2.01 E12 Dagstidningar 

2.03 Spån från tidskrifter

2.03 O14 Trähaltiga spån

2.05 J11 Färgat kontorspapper

2.06 J19 Ljusfärgat kontorspapper

Böcker

2.07 Trähaltiga böcker

2.08 Färgade tidskrifter

Tryckeriavfall

Bättre sorter

Det goda gamla pappret

KLASSIFICERING

Q14 Träfria vita spån med lätt tryck

3.05 K22 Träfria vita dossiéer

3.08 Sulfatkartong tryckt

3.09 Sulfatkartong med lätt tryck

3.10 K02 Multitryck

3.11 Flerskiktskarton med starkt tryck

3.12 Flerskiktskarton med lätt tryck

3.13. CEK vit

3.14.  P22 Tidningsrotation

3.15 P22/P23 Mixrotation

3.15  P23 Tidskriftsrotation

3.16 S12 Träfritt vitt bestruket

3.18 R12 Träfritt vitt obestruket

3.19 Sulfatkartong vitt otryckt

Kraftiga sorter

Returpapper med kraft

KLASSIFICERING

4.01 W41 Ny wellpapp

4.02  W62 Tobakskartong/ fruktboxar well 1

4.03 W52 använd kraftwellpapp 2

Kraftpapperssäckar använda eller oanvända

Kraftpapper

Dryckeskartonger / tetraförpackningar

Rör

5.09 NCR självkopierande papper

Speciella sorter

Färgade blad

KLASSIFICERING

Alla sorters papper på rulle

Palleterad vara, t.ex. kataloger/broschyrer/informationsblad

Specialpapper

Siffror

och fakta

Den totala produktionen av nytt papper i Tyskland 2019 var 22 073 miljoner ton.

Den fördelar sig enligt följande:

ca 55 % papper/papp/kartong (brun)
ca 32 % grafiska papper
ca 7 % hygienpapper
ca 6 % papper och papp för tekn./spec. Användningsändamål

Förbrukning av råvaror 2019

ca 66 % returpapper
ca 16 % cellulosa
ca 14 % mineraler och tillsatser
ca 4 % trämaterial

Kontakt