Pappersindustrin

Bransch med lång tradition

Även i pekplattornas och mobiltelefonernas tidsålder är papper oumbärligt. Något som många inte vet är att papper tillverkas av fibrer som idag till största delen utvinns av trä, bland annat pappersmassa och returpappersmassa. Vid papperstillverkning används dessa som fiberråämnen som påverkar senare pappersproduktens egenskaper. 

Tillverkningen av papper med trä som basråämne omfattar två steg. Först behandlas träet kemiskt och mekaniskt för att utvinna cellulosan. Cellulosan vidareanvänds sedan för tillverkning av pappret. 

Returpapper som användas för produktion av nytt papper behandlas också kemiskt och mekaniskt.

Vi är din kompetent affärspartner inom området trä och returpapper för papperstillverkning. Vi levererar flis av industriträ  i önskad kvalitet eller nödvändig sort returpapper.