Träfibrer

Mer än bara ett ersättningsmaterial för torv

Egenskaper

  • hög luftkapacitet (dränage)
  • god förnyad vätbarhet
  • låga halter näringsämnen och salt
  • låg torrvikt

Kvalitet

  • tillhandahålls i olika kvaliteter beroende på krav
  • struktur: fin eller grov
  • levereras i bulk i walking floor containrar

Kontakt