Hyvelspån

En avrundad historia

Ursprung

Hyvelspån är en biprodukt som uppstår i hyvelverk vid bearbetning av sågat virke.

Hyvelspån

Egenskaper

  • barrträ
  • färskt eller torrt
  • barkfritt

Användning

  • som strö för båsen inom djurskötseln
  • som råvara för trämaterialindustrin eller pelletsindustrin

Kontakt